Over ons

Ambassadeurs van Amsterdam is een nieuw stedelijk leiderschapsprogramma dat zich richt op jongeren.

De Bildung Academie en haar partners willen de komende jaren investeren in betekenisvolle verbindingen tussen opkomende jonge leiders uit verschillende gemeenschappen binnen Amsterdam. Met het programma Ambassadeurs van Amsterdam streven we naar een community van Amsterdamse jongeren die met elkaar en met buurtbewoners in gesprek gaan om zo de stad duurzaam te versterken.

 

 

We willen een netwerk creëren ván, vóór en dóór jongeren in de gehele stad. Bestaande ‘good practices’ in de stad op het gebied van community building en empowerment moeten zichtbaarder worden gemaakt en versterkt worden. Duurzame initiatieven van jongeren in Amsterdam moeten gestimuleerd worden en er moet ruimte komen om te experimenteren met nieuwe werkvormen en aanpakken. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder losse projecten en meer samenhang tussen initiatieven.

 

Het programma biedt een platform aan jongeren die er alles aan willen doen om hun geliefde stad een stukje beter te maken. Op deze website vind je alle jongereninitiatieven in Amsterdam, zowel nieuw als oud. Met het leiderschapsprogramma willen we het potentiële leiderschap onder Amsterdamse jongeren stimuleren en ze vol zelfvertrouwen een actieve bijdrage laten leveren aan de toekomst van Amsterdam.

 

Iedere jongere heeft het talent om iets goeds te doen voor zijn buurt, wijk of stad. Ambassadeurs van Amsterdam wil jonge Amsterdammers inspireren om zelf aan de slag te gaan in de stad die hen zo dierbaar is. Door challenges maken we de stad mooier en door ons leiderschapsprogramma krijgen jongeren de kans om zich te ontwikkelen tot toekomstige leiders.