Over ons oud

Ambassadeurs Van Amsterdam is een leiderschapsprogramma en een netwerk ván, vóór en dóór jongeren uit Amsterdam.

Het programma biedt jou de kans om je skills te ontwikkelen en jongeren uit verschillende stadsdelen te ontmoeten. Je mag aan de slag met wat jij belangrijk vindt voor je buurt, je wijk en de stad Amsterdam.

 

Met het leiderschapsprogramma krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en samen met andere jongeren in de stad een community te vormen en eigen initiatieven op te starten. Ben jij de leider van de toekomst?

 

 

 

Achtergrond

Samen kunnen we de stad een stukje mooier maken.
De stad Amsterdam is een mooie en diverse stad. Een stad met veel dynamiek en een diverse samenstelling. Met het programma Ambassadeurs van Amsterdam wil de stad investeren in een duurzame en betekenisvolle verbinding met en tussen opkomende leiders in de diverse gemeenschappen die Amsterdam rijk is. Met het programma Ambassadeur van Amsterdam streven we naar een community van Amsterdamse jongeren die de dialoog en verbinding met elkaar, met buurtbewoners en met de diverse gemeenschappen in de stad aangaan en duurzaam willen versterken.

 

Het programma is bedoeld voor jongeren tussen de 10-17 jaar en tussen de 18-25 jaar. Met het programma willen wij het leiderschapspotentieel onder Amsterdamse jongeren stimuleren en hen met zelfvertrouwen een actieve bijdrage laten leveren aan de toekomst van de stad Amsterdam, immers verandering begint bij jezelf!
Ook willen wij reeds bestaande ‘good practices’ in de stad op het gebied van community building en empowerment programma’s voor jongeren zichtbaar maken en versterken. Dit doen we door het bieden van een platform en de jongeren hier een plek te geven. Hierbij hoort het stimuleren van duurzame initiatieven van jongeren in Amsterdam en ruimte creëren om te experimenteren met nieuwe werkvormen en aanpakken. Uiteindelijk moet het resulteren in minder losse projecten en meer samenhang tussen initiatieven, gericht op een duurzame versterking van het ontwikkelingspotentieel van het gebied en haar jongeren. Jongeren krijgen hier een aandeel en worden uitgedaagd om hier een bijdrage aan te leveren en iets te kunnen beteken voor hun wijk of hun buurt.

 

Wil je hier meer over weten of zitten er op jouw school jongeren die iets willen betekenen voor hun wijk, buurt of stad?
Stuur dan een mail naar ambassadeurs@amsterdam.nl