SK Coaching

Contact | Sinan, info@skcoaching.net, Klaas Katerstraat 48
Verschillende sport en maatschappelijke projecten

De begeleiding van sommige activiteiten ligt in handen van buurtjongeren die zijn opgeleid door SK Coaching tot Jeugd Sport Begeleiders. Zij worden door SK Coaching ondersteund en geholpen met hun eigen hulpvraag, zoals het vinden van een geschikte opleiding, stage, werk of sportvereniging. Door deze jongeren in te zetten en verantwoordelijkheid te geven, wordt getracht hen de goede richting op te duwen of in de goede richting te houden. Ook jongeren die het juist erg goed doen, worden ingezet door SK Coaching als rolmodel voor de andere jongeren