Dock West Volta

Contact | Libby, loyarzun@dock.nl, Houtmankade 336
Jongerenwerk

Visie
Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden samen en ondersteunen daar waar nodig. Dat is de kracht van wij samen; de kracht van DOCK.

Missie
DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.

Kernwaarden van DOCK

Betrokken
Verbindend
Enthousiast
Betrouwbaar
Inspirerend
Professioneel
Kwaliteiten van de medewerkers

Zelfsturend
Lerend
Open
Elkaar aanspreken
Veiligheid bieden
Werkplezier en humor