Designathon Works

Contact | , info@designathon.nl, Ms. van Riemsdijkweg 57 - 1033 RC Amsterdam - Nederland
Kinderen. Dat zijn de echte changemakers. Designathon Works beschouwt kinderen als betrokken burgers, activisten, wetenschappers en uitvinders. Onze methodologie, ons lesmateriaal en ons netwerk, stelt kinderen in staat om zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Maar ook om zelf…