Ara Cora

Contact | , info@aracora.nl, Piet Mondriaanstraat 119 1061TP Amsterdam
Stichting Ara Cora is in 2008 opgezet met als doel de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke positie van jongeren in Amsterdam Nieuw West te versterken.

Stichting Ara Cora is in 2008 opgezet met als doel de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke positie van jongeren in Amsterdam Nieuw West te versterken. De activiteiten die Ara Cora organiseert, zijn een inloop, spreekuren, sportactiviteiten, themabijeenkomsten en individuele begeleidingstrajecten. Verder biedt Ara Cora jongeren een leerplek en stimuleert hen deel te nemen aan Community Services.